Bảng Giá Lụa satin pha tơ tằm màu trơn

 Loại sản phẩm (Lụa satin màu trơn)   Kích thước (cm)    Đơn giá (VNĐ) 
 Bộ drap bọc    120x200                           2,230,000
 Bộ drap bọc    140x200                           2,330,000
 Bộ drap bọc    160x200                           2,390,000
 Bộ drap bọc    180x200                           2,480,000
 Bộ drap bọc    200x200                           2,750,000
 Bộ drap bọc    220x200                           2,870,000
 Bộ drap bọc chần gòn   140x200                           2,600,000
 Bộ drap bọc chần gòn   160x200                           2,690,000
 Bộ drap bọc chần gòn   180x200                           2,790,000
 Bộ drap bọc chần gòn   200x200                           3,010,000
 Bộ drap bọc chần gòn   220x200                           3,160,000
 Bộ drap phủ    140x200                           2,960,000
 Bộ drap phủ    160x200                           3,040,000
 Bộ drap phủ    180x200                           3,240,000
 Bộ drap phủ    200x200                           3,390,000
 Bộ drap phủ    220x200                           3,540,000
 Chăn lẻ   200x220                           1,275,000
X

Chat Online