Drap Khách Sạn LVT350

$2,780,000.0 -12%

# : TB-LVT350

Dạ, chất liệu vải LVT350 cotton hotel 3-5 sao (LVT350U) đặc biệt vải thương hiệu Lavender rất đẹp ạ, dòng này độ bền cao 3-5 năm, bảo hành giặt không xù lông không ra màu 12 tháng ạ!

Chọn loại
Chọn kích thước
Chọn kích thước
Số lượng:
Loại sản phẩm Kích thước (cm)  Đơn giá (VNĐ)
Bộ drap bọc-vỏ chăn 230x230 120x200 2,080,000 ₫
Bộ drap bọc-vỏ chăn 230x230 140x200 2,230,000 ₫
Bộ drap bọc-vỏ chăn 230x230 160x200 2,380,000 ₫
Bộ drap bọc-vỏ chăn 230x230 180x200 2,530,000 ₫
Bộ drap bọc-vỏ chăn 230x230 200x200 2,680,000 ₫
Bộ drap bọc-vỏ chăn 230x230 220x200 2,830,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 140x200 2,380,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 160x200 2,530,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 180x200 2,680,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 200x200 2,980,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 220x200 3,130,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 140x200 2,780,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 160x200 2,930,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 180x200 3,080,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 200x200 3,380,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 220x200 3,530,000 ₫