Hotline Hệ Thống Lavender

 
*02862723554 (CN Quận 10)
- 0773383447 sales- Đoan Trang
- 0797145808 sales-  Như Ý

*02822102332 (CN Bình Tân)
0792351822 sales- Phương Nhi
- 0798486637 sales-  Diệu Hằng

*02862733554 (CN Tân Bình)
- 0778584674 sales- Hoàng Vy
- 0794496331 sales-  Minh Trang

*02866827897 (Điều Phối)
*0366332273
 (Phản Hồi Sản Phẩm)