Hotline Hệ Thống Lavender

 
*02862723554 (CN Q10)
- 0776214353 sales- Bích Ngà
- 0773383447 sales- Đoan Trang
- 0778584674 sales- Hoàng Vy
- 0797007953 sales- Thúy Hồng
- 0792144272 sales- Thuỳ Trang
- 0797145808 sales-  Như Ý
- 0794496331 sales-  Minh Trang
- 0798964706 sales- Quỳnh Hương
- 0772803092 cskh-  Thảo Vân
- 0772169940 cskh-  Mỹ Tín

*02822102332 (CN BT)
0792351822 sales- Huỳnh Thảo
- 0798486637 sales-  Anh Thư
- 0705967192 sales-  Phạm Khoa

*02862733554 (CN TB)
- 0798618928 sales- Thanh Trúc
- 0793897509 sales- Ngọc Mai