Bảng giá Lụa tencel

Loại sản phẩm Kích thước (cm)  Đơn giá (VNĐ)
Bộ drap bọc gối chần gòn 120x200   2,630,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 140x200   2,730,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 160x200   2,790,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 180x200   2,880,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 200x200   3,150,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 220x200   3,270,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 140x200   3,000,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 160x200   3,090,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 180x200   3,190,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 200x200   3,410,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 220x200   3,560,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 140x200   3,360,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 160x200   3,440,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 180x200   3,640,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 200x200   3,790,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 220x200   3,940,000 ₫ 
X

Chat Online