Bảng giá Lụa satin

Loại sản phẩm Kích thước (cm)  Đơn giá (VNĐ)
Bộ drap bọc gối chần gòn 120x200 2,110,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 140x200 2,190,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 160x200 2,210,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 180x200 2,340,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 200x200 2,610,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 220x200 2,820,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 140x200 2,460,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 160x200 2,480,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 180x200 2,620,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 200x200 2,820,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 220x200 3,010,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 140x200 2,920,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 160x200 2,970,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 180x200 3,120,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 200x200 3,290,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 220x200 3,390,000 ₫
X

Chat Online