Bảng giá Lụa gấm

Loại sản phẩm Kích thước (cm)  Đơn giá (VNĐ)
Bộ drap bọc gối chần gòn 120x200 2,060,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 140x200 2,210,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 160x200 2,410,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 180x200 2,660,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 200x200 2,910,000 ₫
Bộ drap bọc gối chần gòn 220x200 3,160,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 140x200 2,480,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 160x200 2,680,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 180x200 2,930,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 200x200 3,180,000 ₫
Bộ drap bọc chần gòn 220x200 3,430,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 140x200 2,920,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 160x200 3,170,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 180x200 3,420,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 200x200 3,670,000 ₫
Bộ drap phủ gối chần gòn 220x200 3,920,000 ₫
X

Chat Online