Bảng giá Cotton satin

Loại sản phẩm Kích thước (cm)  Đơn giá (VNĐ)
Bộ drap bọc gối chần gòn 120x200   1,730,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 140x200   1,830,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 160x200   1,890,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 180x200   1,980,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 200x200   2,250,000 ₫ 
Bộ drap bọc gối chần gòn 220x200   2,370,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 140x200   2,100,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 160x200   2,190,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 180x200   2,290,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 200x200   2,510,000 ₫ 
Bộ drap bọc chần gòn 220x200   2,660,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 140x200   2,460,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 160x200   2,540,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 180x200   2,740,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 200x200   2,890,000 ₫ 
Bộ drap phủ gối chần gòn 220x200   3,040,000 ₫ 
X

Chat Online