Bảng giá Cotton lụa

Loại sản phẩm

Kích thước (cm)

 Đơn giá (VNĐ)

Bộ drap bọc gối chần gòn

120x200

                        1,610,000.00 ₫

Bộ drap bọc gối chần gòn

140x200

                        1,710,000.00 ₫

Bộ drap bọc gối chần gòn

160x200

                        1,770,000.00 ₫

Bộ drap bọc gối chần gòn

180x200

                        1,860,000.00 ₫

Bộ drap bọc gối chần gòn

200x200

                        2,130,000.00 ₫

Bộ drap bọc gối chần gòn

220x200

                        2,250,000.00 ₫

Bộ drap bọc chần gòn

140x200

                        1,980,000.00 ₫

Bộ drap bọc chần gòn

160x200

                        2,070,000.00 ₫

Bộ drap bọc chần gòn

180x200

                        2,170,000.00 ₫

Bộ drap bọc chần gòn

200x200

                        2,390,000.00 ₫

Bộ drap bọc chần gòn

220x200

                        2,540,000.00 ₫

Bộ drap phủ gối chần gòn

140x200

                        2,340,000.00 ₫

Bộ drap phủ gối chần gòn

160x200

                        2,420,000.00 ₫

Bộ drap phủ gối chần gòn

180x200

                        2,620,000.00 ₫

Bộ drap phủ gối chần gòn

200x200

                        2,770,000.00 ₫

X

Chat Online