Bảng giá Cotton IN - Kids

Loại sản phẩm                                                  Kích thước (cm)                              Đơn giá (VNĐ)

Bộ drap bọc                                                         100x200                                        1,340,000 ₫

Bộ drap bọc                                                         120x200                                        1,370,000 ₫

Bộ drap bọc                                                         140x200                                        1,440,000 ₫

Bộ drap bọc                                                         160x200                                        1,510,000 ₫

Mền 1,6x2m - chần bông                                       160x205                                        745,000 ₫

Vỏ nằm                                                                50x70 hoặc 45x65                          120,000 ₫

Vỏ ôm (màu trơn)                                                  35x105                                          100,000 ₫

X

Chat Online